SPLOŠNI POGOJI - SALTO | salto.si | razgibajmo življenje

SPLOŠNI POGOJI

Spoštovani, z uporabo tega spletnega mesta sprejemate vse spodaj navedene pogoje. Če teh pogojev ne sprejemate, spletnega mesta ne uporabljajte. Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstarni spletnega portala www.salto.si. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.salto.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Športnega kluba Salto Piran (ŠK Salto)

UPORABA SPLETNEGA MESTA:

ŠK Salto vam dovoljuje ogled in prenašanje materialov s tega spletnega mesta le za zasebno rabo. Spreminjanje, prikazovanje, distribuiranje ali kakršno koli drugačno uporabo materialov v javni ali komercialni namen, na katerem koli spletnem mestu ali v omrežnem računalniškem okolju je prepovedano. Nepooblaščena uporaba katerega koli materiala s tega spletnega mesta lahko pomeni kršenje zakonov o avtorskih pravicah.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Vse informacije in gradiva na www.salto.si so informativne narave. V ŠK Salto se bomo trudili za najboljše možno delovanje www.salto.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo strani. Vsi uporabniki uporabljajo www.salto.si na lastno odgovornost. Niti ŠK Salto niti katerikoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.salto.si ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Materiali in storitve na tem mestu so lahko zastareli. ŠK Salto se ne obvezuje, da jih bo posodabljalo.

KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI:

Da bi vam omogočili nadaljnjo komunikacijo, vas utegnemo zaprositi za vaše osebne in poklicne podatke. Uporabili jih bomo za boljše razumevanje vaših potreb in za izboljšanje naših storitev. S pomočjo vaših podatkov lahko, z vami komuniciramo, vsa seznanjamo o storitvah in ugodnostih.

ŠK Salto se bo trudil za pravilnosti, ažurnost in popolnost podatkov vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

ŠK Salto lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Cenimo odnose, ki jih imamo z našimi strankami in se nenehno trudimo izboljšati uporabnost našega spletnega mesta.

Hvala za obisk na naših spletnih straneh.

Športni Klub Salto