Akrobatski skok SALTO - SALTO | salto.si | razgibajmo življenje

Akrobatski skok SALTO

Akrobatski skoki salto so zaradi svoje atraktivnosti in razmeroma lahko izvedbe med otroci zelo priljubljena akrobatska prvina. Preden pričnemo s samostojno izvedbo, moramo biti telesno dobro pripravljeni imeti moremo orientacijo v prostoru, koordinacijo, dober odriv in seveda pogum in odločnost. Salto je element spretnosti in orientacije v prostoru.
Poznamo salte ali prevrate:
[custom_list type=”dot”]

 • Naprej
 • Nazaj
 • Bočno
 • Z dodatnimi obrati pred pristankom

[/custom_list]
In različne položaje telesa med saltom:
[custom_list type=”dot”]

 • Skrčeni
 • Sklonjeni
 • stegnjeni

[/custom_list]
Otroci, ki imajo eksplozivno mišično kontrakcijo iztegovalk nog pri odrivu ali po domače večji odriv se hitreje in lažje naučijo tega elementa.

Za hitrejšo osvojitev tehnike salta so nekateri avtorji ( Čuk I., Bolkovič T.,…) razdelili ta element na pet osnovnih faz:
[custom_list type=”dot”]

 • Faza zaleta
 • Faza enonožnega odriva in doskoka na obe nogi
 • Faza sonožnega odriva
 • Faza prostega leta
 • Faza doskoka

[/custom_list]Pri izvedbi salte potrebujemo dovolj zaleta, v fazi preskoka (skok z ene noge na obe) dvignemo roke v vzročenje in nekoliko naprej. Istočasno s sonožnim odrivom z nekoliko nagnjenim trupom naprej, ramena potisnemo gor, nato pa z iztegnjenimi hitro nadaljujemo krožno pot navzdol z istočasnim sunkovitim predklonom glave na prsi. Medtem ko potiskamo glavo naprej in zamahujemo z rokami (dlanmi) naprej dol, skrčimo noge, dvigujemo boke, pete skrčenih nog pa sunkovito potisnemo nazaj navzgor. Ko končamo zamah naprej dol, se primemo za golen, vsaka dlan prime svojo golen. Pristanemo v nekoliko pokrčeno stojo (amortizacija) roke v predročenju, da zadržimo položaj pristanka. Opisano gibanje povzroči rotacijo telesa naprej in omogoča pravilno izvedbo salte.

UČNI POSTOPEK:

Že pri vadbi prevala opozarjamo na gibanje glave (brado potisnemo na prsi), hitro vrtenje telesa, popolnoma skrčeno držo telesa in prijem za goleni ter pritegovanje stopal v zadnjem delu prevala.

Vaja pri kateri otroci izvajajo preval naprej na kup blazin

Nato otroci vadijo predskok (odriv z ene noge na obe) s pravilno postavitvijo rok. Predskok nato povežejo s sonožnim odrivom navzgor. Najprej vadijo predskok z enim korakom, nato iz hoje in končno iz teka.

Izvedba salte z zaletom. Na začetku uporabljamo za odriv odskočno desko, kasneje pa se odrivamo z blazine. Potrebno je zanesljivo varovanje.

NAPAKE:

[custom_list type=”x”]

 • Prepočasen odriv, nizek let, slabo vrtenje telesa
 • Telo pri odrivu nagnjeno preveč naprej
 • Nepopolna iztegnitev nog pri odrivu
 • Zamah z rokami in odriv nista usklajena ( zamah zamuja)
 • Glava nazaj, ki je posledica prehitrega odpiranja
 • Pri odrivu potiskanje kolen naprej gor proti prsim
 • Med vrtenjem telo ni povsem skrčeno, glava ni predklonjena
 • Sklanjanje trupa navzdol namesto dvigovanje bokov
 • Roke ne primejo za goleni

[/custom_list]

ZABAVNO:

[custom_list type=”check”]

 • Salto izvajamo na višji prostor (več blazin na kupu)
 • Salto izvajamo čez gumijasto vrvico, ki jo počasi dvigujemo
 • Salto na mali prožni ponjavi

[/custom_list]

1 thought on “Akrobatski skok SALTO

Comments are closed.