fbpx

SALTO | salto.si | razgibajmo življenje

GIMNASTIKA 2

GIMNASTIKA2 otroci letnik rojstva 2016-2015:

Športna gimastika je ena od športnih panog, s katero lahko mnogostransko vplivamo na človeka. Pomemben je njen vpliv na človekov gibalni razvoj, od posameznika zahteva samodisciplino, vztrajnost in smisel za delo v skupini. Vadba poteka na orodjih, kot so bradlja, gred, parter , preskok in trampolin.

  • BRADLJA:  vzmik, toč, podmet
  • GRED: hoja po nizki gredi, drža, stegnjeni skok, enostavni obrati, seskok rondat
  • PARTER: kolo, kolo na eni roki, stoja, stoja preval, stoja most, most nazaj s pomočjo
  • PRESKOK: naskok na skrinjo v čep in povezava seskoka na blazino, raznožka, skrčka
  • TRAMPOLIN: vsi osnovni skoki, skok v sed, skok na kolena, skrčena salta s pomočjo

Vadeči bodo izvajali nadaljevalne gimnastične vaje s katerimi lahko sodelujejo tudi na šolskih tekmovanjih. Otroci kateri bodo osvojili dovolj znanja se bodo pomirili tudi na tekmovanjih. Vadba je še vedno usmerjena rekreativno.